Wymiana sieci wodociągowej PE śr 225 mm w Cieszynie przy ul Bielskiej, B.Chrobrego i Jana Kubisza

Beskid Invest Andrzej Łacek